Contactadres:
VCD, buro voor vrijwillige inzet
Kleine Overstraat 73
7411 JK  Deventer
Gegevens:
Telefoon: 0570-615805
informatie@vcdeventer.nl
Samenwerkende partners:
Vluchtelingenwerk Oost-Nederland, Taal- en Digipunt,
St. Present, Kruispunt Diaconaal Deventer, Deventer In Actie (DIA),
COA-laan van Borgele, Pact 18, COA-Het Vlier, Kitchen on the Run